Fotowoltaika – najczęściej zadawane pytania

W skrócie mówiąc – wykorzystywanie produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Codziennie na ziemię dociera promieniowanie słoneczne o natężeniu 1366,1 W/m². Największa część energii pozostaje na Ziemi, a jej części wraca do kosmosu lub są pochłaniane przez atmosferę. Szacuje się, że w ciągu roku na teren Polski dociera ok. 1100 kWh/m². Dzięki systemowi fotowoltaicznemu możemy przetworzyć tę energię w energię elektryczną.

Specjalny materiał na panelach słonecznych absorbuje energię słoneczną, a następnie wybija elektrony z atomów pozwalając im na produkcję energii elektrycznej. Właśnie to w branży nazywa się procesem fotowoltaicznym.

Przede wszystkim: moduły PV, przetwornica DC-AC (tzw. inwerter), okablowanie, a także zabezpieczenia przeciwprądowe po stronie prądu stałego i prądu przemiennego. Dodatkowymi komponentami są baterie akumulatorów, kontrolery ładowania baterii oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Przede wszystkim – kolektor słoneczny zamienia energię z promieni słonecznych w energię cieplną, są używany do podgrzewania wody lub C.O. Dzięki fotowoltaice otrzymujemy bezpośrednio energię elektryczną.

Panele cały czas generują prąd. Ujemna temperatura nie ma wpływu na instalacje. Mimo tego, ilość generowanego prądu jest mniejsza, ze względu na krótki czas między wschodem i zachodem słońca.

Panele fotowoltaiczne może zainstalować każda osoba prawna posiadająca prawny stosunek do nieruchomości. Nie powinno się montować paneli w miejscach mocno zacienionych lub na dachu w bardzo złym technicznym dachu.

Mogą one być montowane na dachu budynku lub na specjalnej konstrukcji. Ważnym czynnikiem przy wyborze miejsca zamontowania instalacji fotowoltaicznej jest przede wszystkim stopień naświetlenia promieniami słonecznymi.

Wszystko zależy od zużycia prądu oraz od dostępnej powierzchni. Przyjmuje się, że 1 kWp zajmuje około 7m².

Jedna płyta o powierzchni 1,7 m2 waży około 16-22 kg.

Ze względu na aktualne prawo, wszystkie moduły fotowoltaiczne są poddawane bardzo ścisłej kontroli, dlatego ich awaryjność jest niska. Producenci paneli fotowoltaicznych nakładają gwarancję od 10 do 12 lat, dodatkowo od 20 do 25 lat na spadek ich mocy.

Kąt nachylenia to jeden z najważniejszych czynników, dlatego specjalnie dla niego montuje się specjalne konstrukcje. Jako optymalny kąt podaje się 30-40 stopni przy ustawieniu w kierunku południowym i 15-25 stopni w kierunku wschód-zachód.

Przyjmuje się, iż w Polsce instalacje o mocy 10 kWp generują średnio 10 000 kWh rocznie.

Według nowelizacji ustawy, która weszła w życie 1 lipca 2016 roku:
• Podmiot będący Prosumentem, niewykorzystaną energię magazynuje w sieci elektroenergetycznej, skąd może ją odebrać w stosunku 1 : 0,8.
• Podmiot nie będący Prosumentem, odprzedaje nadwyżkę energii do zakładu energetycznego.
Ustawa reguluje obowiązek zakupy energii przez zakłady energetyczne.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o OZE z dnia 22 czerwca 2016 przez prosumenta rozumie się odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Średni czas montażu dla instalacji 5KW wynosi 2-3 dni.

Tak, jednakże lepszym rozwiązaniem jest używanie energii wygenerowanej z instalacji fotowoltaicznej do zasilenia pompy ciepła, która ogrzewa wodę dużo szybciej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania, które słyszeliśmy od klientów.

Ta strona z pewnością przybliży Cię do kupna paneli słonecznych.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą:


Fotowoltaika